HVA ER TSA?

Fra 2003 begynte TSA (Transport Security Administration) å sjekke all bagasje ved amerikanske flyplasser. Dersom de ønsker å ta en grundigere sjekk bryter de seg inn i kofferten din.

For å unngå ødelagt lås anbefaler vi å gå til anskaffelse av en TSA-lås. Denne låsen har i tillegg til kode et nøkkelhull som det amerikanske tollvesenet har universalnøkkel til.  Vi presiserer at det ikke følger nøkkel med låsen, den er det altså kun tollvesenet som har.

Det er flere produsenter som produserer TSA godkjente låser. Felles er at de har et rødt diamantformet merke. Noen av låsene har også en funksjon som gjør at du kan se om Security har åpnet kofferten og sjekket innholdet.

 

HVA ER CE-MERKING?

CE-merket finnes på en rekke ulike produkter, bl.a på alt fra leketøy til maskiner, medisinsk utstyr og byggevarer.

CE-merking (CE = Communauté Européenne) er det synlige bevis på at et produkt oppfyller kravene som er fastsatt i ett eller flere av ny metodedirektivene. Dette betyr at CE-merking er myndighetspålagt. Produktet skal ikke være til skade for menneskers sikkerhet og helse eller for miljøet.

Det er kun visse produktområder som omfattes av bestemmelsene om CE-merking. Hvilke disse er går fram av «ny metode-direktivene.» CE-merking av produktene og dokumentasjon på at sikkerhetskravene er oppfylt sikrer produktene markedsadgang og fri omsetning i EØS-området.

 

HVA ER IP-SYSTEMET?

IP-systemet er et system for å angi kapslingsgraden til elektrisk utstyr, det vil si utstyrets beskyttelse mot inntrenging av faste gjenstander og vann. Det er en internasjonal standard på norsk kalles Norsk elektroteknisk komité.

Kapslingsgraden angis med bokstavene IP (en forkortelse for international protection rating) etterfulgt av to sifre.

Det første sifferet angir utstyrets beskyttelse mot inntrengning av faste gjenstander for eksempel støv, og utilsiktet kontakt med spenningsførende deler av kroppsdeler som for eksempel fingre. Dersom det ikke finnes noe krav til utstyrets beskyttelse mot noen av kategoriene erstattes sifferet med en X. Det andre sifferet angir utstyrets beskyttelse mot skadelig inntrengning av vann.

 

0 Ingen beskyttelse

1 Vertikale drypp

2 Vertikale drypp ved helning opp til 15°

3 Dusj/regn

4 Sprut fra alle kanter

5 Spyling fra alle kanter

6 Kraftig spyling fra alle kanter

7 Kortvarig neddykking i vann

8 Varig neddykking - Ingen skadelig virkning ved varig neddykking i vann under betingelser spesifisert gjennom avtale mellom kunde og produsent av utstyret.

 Gooper som selges i Handysize er merket IP X8.

 

HVA ER RFID?

(Radio Frequency Identification) blir brukt som ett fellesbegrep for all trådløs overføring av identifikasjon– uten at objektet trenger å berøre RFID-leseren. Dette skjer ved hjelp av såkalte RFID-brikker som kan leses av med RFID- lesere med radiobølger.

RFID- brikker brukes i adgangskort, reisekort, pass og ID-kort – og gjør hverdagen enklere for de fleste av oss. Dessverre er teknologien sårbar for angrep fra folk med onde hensikter.

Forbrukerne kan gjøre sitt for å sikre sine egne RFID-brikker mot uautorisert skanning gjennom bruk av produkter som skjermer for avlesning av RFID- brikkene, f.eks ved bruk av Pacsafe som har RFID- lomme eller Sycamo kortholdere

 

HVA ER  mAh ?

Kapasiteten på batterier oppgis vanligvis i Ah, Ampere hour, eller amperetimer om du vil.  En kapasitet på 1 Ah betyr at batteriet skal greie å levere en strømstyrke på 1A i én time.  Som oftest vil man bruke benevnelsen mAh (milliamperetimer) for å få ett litt mer nøyaktig tall.

En liten nødlader vil vanligvis ha 3000 mAh eller mindre, en moderat nødlader kan gå opp til 10.000 mAh, mens en kraftig nødlader ligger mellom 10.000 og 20.000 mAh.

Det er praktisk at kapasiteten oppgis på denne måten da kapasiteten til batterier i mobiler og nettbrett stort sett oppgis på samme måte.

handysize.no E-mail: post@handysize.no
FØLG OSS PÅ SOSIALE MEDIER
handysize.no E-mail: post@handysize.no
FØLG OSS PÅ SOSIALE MEDIER
handysize.no E-mail: post@handysize.no
FØLG OSS PÅ SOSIALE MEDIER
handysize.no E-mail: post@handysize.no FØLG OSS PÅ SOSIALE MEDIER
handysize.no E-mail: post@handysize.no